jueves, 11 de marzo de 2021

Kiara Math Word Processor
Programa pensat per facilitar l'escriptura d'equacions i fórmules matemàtiques.

La idea és escriure-ho tot en un processador de text pla, escriure en horitzontal i que es renderitzi automàticament en un navegador web.

Breu manual d'usuari:

1-Baixar el programa. Descomprimir-lo.

2-Executar l'executable, kiara.exe.

3-Inicialment surt un quadre de diàleg on podem escollir si obrir un fitxer existent o crear-ne un de nou. El primer cop en crearem un de nou. Li diem un nom, per exemple exercici01. Ell desa els fitxers amb extensió .htm. Però no deixarà obrir qualsevol fitxer .htm, ja que crea uns codis per saber si es tracta o no d'un fitxer creat amb Kiara.
4-IMPORTANT: Perquè es visualitzi bé en un navegador cal tenir activat per defecte com a visualitzador de fitxers .htm el Chrome. El resultat final es pot veure amb qualsevol navegador, això és necessari per visualitzar-ho bé en el moment d'edició.

5-Cal dimensionar les dues finestres, la del programa Kiara i al de Chrome de manera que no es solapin gaire per facilitar la feina d'edició. La imatge inicial mostra una possible configuració de finestres.


6-ja es pot començar a escriure en la finestra d'edició del programa Kiara. Si es vol escriure una fórmula matemàtica cal escriure-la entre ` `. Prement Control+D s'escriuen automàticament.

7-La sintaxis de les fórmules admeses es la que defineix MathJax (aprofito per agrair la extraordinària feina que realitzen), en molts casos es la mateixa sintaxis que LaTeX. Podeu consultar a la documentació que ofereix MathJax (https://www.mathjax.org/)

8-El programa ofereix uns quants ShortCuts de teclat per facilitar l'edició de fórmules. Aquesta és una versió molt preliminar del programa en fase de proves, és possible que això canviï i que se n'hi afegeixin d'altres en funció de les necessitats dels usuaris.9-per actualitzar el que es veu en el navegador cal prémer Control+R o bé el botó actualitzar. Hi ha una opció que permet fer-ho automàticament, però encara està en fase de  prova.

10-Admet els codis HTML estàndard, de moment els salts de línia, <BR>, els posa automàticament per la qual cosa NO s'han de posar.

11-El fitxer resultant és un fitxer HTML totalment correcte, visible en qualsevol navegador que estigui connectat a Internet. I si el podeu enviar com a resultat d'una feina, per exemple de matemàtiques, física, etc.

12-Això és una versió molt preliminar del manual per la qual cosa pot canviar i afegir-hi noves informacions.  •   Per enviar una consulta o suggeriment. To send a question or a hint:
 
Per ajudar al projecte Fressa, follow me on twitter:

www.twitter.com/totipm